Här kommer snart både historia och beskrivning att komma

Detta är en inomhus teater som används sommartid. Parkteatern har 878 sittplatser, 350 ståplatser och allt under tak.
Behöver du en lokal sommaren 2019 ringer du GÖRAN LOHNE, telefon 070-454 21 96